امروز هوای جوزجان - - Vimore.org
:

امروز هوای جوزجاندهاقین جوزجان از نبود بازار فروش خربوزه و تربوز، شکایت دارند

با رسیدن فصل گرما در کنار دیگر میوه‌ها، خربوزه و تربوز بازارهاى ولايات جوزجان را رنگ و ر

YouTube

درباره میدان هوایی بین المللی کابل حامد کرزی بدانید و ببینید Kabul Hamid Karzai Airport l

میدان هوایی بین المللی کابل چی وقت بنام حامد کرزی رئیس جمهور اسبق کشور مسمی شده است و چگو

YouTube

زنان تا چه حد جایگاه خود را در جامعه افغانستان پیدا کرده‌اند؟

مروارید، زمانی آرزو داشت در افغانستان خلبان شود؛ به آرزویش نرسید و مهماندار شد. می‌گوید

YouTube

پذیرایی مردم ولسوالی پرچمن از والی فراه

پذیرایی گرم مردم ولسوالی پرچمن از والی فراه.

YouTube

چمن گل

چمن گل دختری که از سوی هشت پولیس محلی در ولایت جوزجان بروی تجاوزگروهی شده است، خواهان عد

YouTube